Studio Dansaillant

Dansaillant, de naam van mijn dansschool, is een speelse samentrekking van twee woorden: dans en saillant.

De meesten van ons hebben wel eens gehoord van de uitdrukking: “Dat is een saillant detail”, waarmee bedoeld wordt dat iets in het oog springt door zijn bijzondere aard. Saillant is te verklaren als opmerkelijk, opvallend, frappant, markant… Allemaal woorden die perfect aansluiten bij het aanbod van mijn dansschool die er niet een is van dertien in een dozijn maar eruit springt door zijn vaak verrassende muziekkeuzes, combinaties van verschillende dansstijlen en choreografieën waar de creativiteit vanaf spat.

Extra informatie over de oorsprong van het woord saillant:

Saillant is een woord dat gewoon in het Nederlandse woordenboek staat, maar zijn oorsprong heeft in de Franse taal.
Saillant is in het Frans het tegenwoordig deelwoord van saillir ‘(voor)uitsteken’, letterlijk betekent het dus “vooruitstekend’ of ‘vooruitspringend’. Daaruit is de figuurlijke betekenis ‘in het oog springend, opvallend’ ontstaan.

Het Franse saillir is voortgekomen uit het Latijnse werkwoord salire ‘springen, opspringen’. Op het voltooid deelwoord daarvan, saltus, gaan het Franse sauter ‘springen’en het Italiaanse salto ‘draaiende sprong’ terug.

(bron: Genootschap Onze Taal)